Пакети

ПАКЕТИ

Изработва се индивидуална ценова оферта спрямо избраните от клиента услуги, квадратура и тип на имота.

УСЛУГИ

 • Точно замерване на пространствата
 • Анализ на средата – разпределение на помещенията и евентуални промени на съществуващите такива
 • 2D функционално разпределение
 • 3D планово разпределение на обемите (без текстури и цветове) – достъпен файл без специален софтуер
 • Подбор на материали, цветове и стилистика спрямо бюджета на клиента
 • 3Dреалистична визуализация – изображения, видео,VR или достъпен файл без специален софтуер
 • Ценообразуване спрямо одобреното от клиента
 • Авторски надзор
 • Управление на процесите
 • Цялостно изпълнение
 • Външен дизайн и визуализация до 500м2
 • Външен дизайн и визуализация до 1000м2
video