Цени

 • СРЕЩА & КОНСУЛТАЦИЯ
 • ИДЕЯ & КОНЦЕПЦИЯ
 • ОФЕРТИ & ПАКЕТИ
 • ИЗГРАЖДАНЕ & ИНСТАЛАЦИЯ
Като начало трябва да сте наясно с колко време разполагате и какви средства може да отделите за целия процес от идеята до самия край. Вашите финансови и времеви възможности са основни за изграждането на интериорен или екстериорен проект. След като сте наясно с тези два фактора, може да се свържете с нас и да преминем към обсъждания на вашите идеи, изисквания и предпочитания. Това е възможност за нас да се запознаем с пространството и да разберем какво точно търсите.
 • Определете реалистични срокове за проекта – бързите решения могат да бъдат по-скъпи.
 • Очаквате ли корекции и промени по време на процеса?

За създаването на уникален и индивидуален проект, установете стилистиката която харесвате. Това може да случи с наша помощ, ако изпитвате затруднения. Може да подберете референтни изображения на детайли или помещения, които се доближават максимално до вашия вкус за естетика, с което ние да определим вашите стилови предпочитания.

Цената за интериорен и екстериорен дизайн може значимо да варира в зависимост от редица фактори и услуги. Затова сме оформили 3 основни пакета. Като основна разлика между трите пакета е процентът на персонализация. Колкото по-голям е той, толкова повече поръчкови мебели и детайли ще присъстват в проекта. С понижаване на процентите, се увеличава количеството на готовите мебели. При определянето на бюджет може лесно да се насочите към вашия желан пакет.

 • БАЗОВ – 30%
 • СТАНДАРТЕН – 75%
 • ЛУКСОЗЕН – 95%

Предлаганите от нас услуги могат да бъдат получени със всеки един пакет. Вие определяте кои услуги са ви нужни от изброените по-долу:

 • Точно измерване на пространствата
 • Анализ на средата – разпределение на помещенията и евентуални промени на съществуващите такива
 • 2D функционално разпределение
 • 3D обемно планово разпределение (без текстури и цветове)
 • Подбор на материали, цветове и стилистика
 • 3D реалистична визуализация – изображения, видео или VR
 • До 2 корекции, ако е необходимо
 • Работна документация (планове, спецификации на оборудване и обзавеждане, чертежи и др.)
 • Ценообразуване спрямо одобреното от клиента
 • Авторски надзор
 • Управление на процесите
 • Цялостно изпълнение

 

След одобрението на офертата, може да започне същинската работа по идейния проект, по организация на пространствата и подбор на материали спрямо одобрения бюджет. В зависимост от избраните услуги след изграждането на идейния проект (което може да отнеме приблизително един месец) следва остойностяването на финалния вариант. Съответно, ако е включен Авторски надзор (Качествен контрол на изпълнението, което не обхваща доставки на материали, срокове, плащания и каквито и да било отговорности освен подаване на информация към възложителя за качеството на протичащите процеси) могат да бъдат обсъдени посещенията и командировъчните, в зависимост от локацията на обекта. При избор на Управление на процесите (Поемане на отговорност за спазване на срока определен предварително и за контрол на бюджета. Организация на подизпълнителите и процесите на работа. Решаване на възникнали проблеми и приемане на доставки) поетата отговорност важи само при ползване на наши доверени изпълнители. При частично ползване на изпълнители на клиента е невъзможно поемането на пълна отговорност по качествения контрол и спазването на крайни срокове на изпълнение, за това препоръчваме опцията за Авторски надзор.

Имате допълнителни въпроси?