02
окт.

Защо ни е нужен правилният мебелист?

Интериорният дизайн е изключително бързо развиваща се сфера, която едновременно с това е и много гъвкава и широкоскроена. Това означава, че добрият интериорен дизайнер може да постигне на практика всичко, което поиска и да създава проекти с неограничени възможности и конфигурации, а тенденциите постоянно се променят и изискванията на клиентите нарастват с неконтролируема скорост!

Въпросът с практическата реализация на тези проекти обаче, стои по малко по-специфичен и сложен начин. Високоспециализираните програми за създаване на дизайнерски проекти дават възможност на клиента да види детайлно всяка една подробност от своя бъдещ дом, офис или кабинет и очакванията по време на изпълнението на този проект са изключително високи – цели се постигане на абсолютно същите резултати като от 3D визуализацията, но това вече не е в компетенциите на интериорния дизайнер. Какво следва?

Едно от задължителните пера при реалното изпълнение на всеки дизайнерски проект е изборът на правилен мебелист. SmartArtStudio е компания, фокусирана изцяло върху постигането на високопрофесионални, качествени и уникални резултати при създаването на интериор. Това, от своя страна, изисква практическа работа с доверени партньори във всяка основна стъпк, съставляваща процеса по интериорен дизайн. Поради тази причина, ние залагаме на доверени мебелисти, доказани във времето чрез множество различни проекти в разнообразни сфери.

Защо да се спрем на доверен мебелист?

Мебелистите са хората, които реализират практическата част на дигиталния вариант за дизайн, който клиентите виждат, харесват и одобряват. Това означава, че всеки малък детайл, който си представяте, че ще видите, ще зависи изцяло от мебелиста, който изпълнява проекта. От тази гледна точка, SmartArtStudio препоръчва изпитани професионалисти, с които дизайнерите ни са се сработили и чиито възможности и начин на работа хармонизират с високите изисквания, които ние си поставяме при всеки проект. С цел постигане пълното удовлетворение на клиента, ние държим крайният резултат да не е бегло подобие на проекта, а абсолютно достоверно изпълнен дизайн, който да бъде едновременно стилен, функционален, качествен и надежден.

При недоверените мебелисти, чиито методи на работа, опит и възможности са неясни, вероятността за промяна на проекта е много голяма. Съществуват множество случаи, в които поради невъзможност и незнание как да бъде изпълнена дадената задача се променят и/или пропускат „незначителни“ според мебелистите детайли, които впоследствие променят цялостната визия и тя не кореспондира с изначално заложения проект.

Доверието в интериорния дизайнер изисква и предполага доверие и във вече изградения екип от професионалисти, с който работи. Високият професионализъм, вниманието към детайла и постигането на стилни и едновременно функционални пространства са основните приоритети на SmartArtStudio и ключови елементи за успешното изпълнение на всеки дизайнерски проект. Постигането им се дължи както на дългогодишния опит и постоянното усъвършенстване на екипа, така и на хармонията между мебелистите и дизайнерите в студиото, благодарение на която всеки одобрен от клиента проект успява да се превърне в реалност без никаква промяна в целевата идея.